Prof. Dr. Mehmet Okuyan İle Envâru’l Kur’an  “Kâf Suresi 1-5. ayetler” konu başlıklı 94. Dersi vakfımızın konferans salonunda gerçekleşti.

Derste; 

  • Kâf suresi ve öncesinde Murselât suresiyle ilişkisi; her iki surede, yemin ifadeleri, kıyamet ve mahşere dair bilgiler, helak edilen azgın kavimlerin helakı, muttaki insanlara cennetin vaad edilmesi ve son ayetlerinde vahye dikkat çekilmesi 
  • Kâf; bilginin önemi,
  • Kur‟ân‟ın değerine ve gönderiliş amacına uygun olarak da onu yaşayanların şerefleneceğine dair mesajların bulunduğunu,
  • Peygamberlerin, kendilerini davalarına adayanlar olduğunu
  • ف۪يظ hafîz kelimesi “koruyan” manasına geldiği için söz konusu yasanın yaratma, yaşatma, öldürme ve diriltmede etkin olduğunu ortaya koyan bir boyutunun olduğu 
  • Öldükten sonra diriltilme
  • İçlerinde dehre tapanlar olduğu için, âhirete hiç inanmayanlar ve belli belirsiz âhiret inancına sahip olanların olduğu ve onların bu farklı görüşleri nedeniyle, Yüce Allah’ın  kendilerini şaşkın ve sapkın insanlar olarak tanıtmış olması ayetleri işlendi.

 

Dersler, pazar günleri iki haftada bir olmak üzere devam edecektir. Bir sonraki ders, 16.02.2020’de saat 11.00’de vakfımızda gerçekleşecektir. Tüm takipçilerimize duyurulur.

Benzer Yazılar

Cevap Yaz

*

*