Kur’an’ın Hayat Yolculuğu 26. dersi” A’la Suresi; Ey insan, Varlığın/ın Anlam ve Amacı Üzerinde Düşün!”  Konu başlıklı dersi, Mustafa İslamoğlu sunumuyla Akabe Vakfı konferans salonunda gerçekleşti.

26.Derste:

A’la Suresi- Çağlar Ötesinden Yankılanan Kur’an’ın Sesi:Ey insan, Varlığın/ın Anlam ve Amacı Üzerinde Düşün!

 • A’la Suresiyle ilgili hatırlatmalar

I- TESBİH

“Bozuk kavramlarla düzgün insanlar oluşmaz.”
“Kavramlar düzelmeden, imanlar düzelmez.”

 • Kur’an’da ilk geçtiği yer: Al’a-1;”Ey Rasûl! Yücelikte eşsiz olan Rabbin adına hareket et!”

A.”SEBBİH!” (TESBİH ET!) EMİR FİİLİ NEYİ EMREDER?

 • Klasik yoruma göre;
 • Namaz kıl
 • Hayran ol
 • An
 • Yönel
 • Allah’ı tek bil
 • Allah’ı tüm noksanlardan uzak bil
 • Allah’ı tenzih et
 • Allah’ı kutsal bil

Bunların hiç birisi oturmuyor. Çünkü, ‘Sebbih’ bir emir fiildir, söylem emri değil, eylem emridir. Retorik değil, pratiktir.

* TESBİH NEDİR?” SORUSUNU GERİ KALAN AYETLER AÇIKLIYOR

Ayet 2: O yarattı (halaka), yaratılış amacına uygun donanım verdi (fe-sevva)

Ayet 3: Uyacağı yasaları takdir etti (kaddera) ve tekâmül yoluna yöneltti (heda)

Ayet 4: OLUŞ YASASINA BİR ÖRNEK: (Mesela) bitki örtüsünü çıkardı.

 • Nasıl?
 • Sebep-sonuç yasalarını koyarak: Rüzgâr>bulut>yağmur>toprak>bitki

 

Ayet 5: BOZULUŞ YASASINA BİR ÖRNEK: Sonra onu kurutup un-ufak etti

 

“Tesbih, insan da dahil bütün varlıkların ortak olduğu bir eylem olmalı”

İsra 44; “O’nu övgüyle teşbih etmeyen bir tek nesne dahi bulunmamaktadır ve fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz.”

 

Ayetin işaret ettikleri:

 • Var olup da tesbih eylemi yapmayan hiçbir şey yoktur
 • İnsan gibi bilinçli, hatta canlı varlıklara has değildir
 • Tesbih öyle bir eylem olmalı ki, tüm varlıkları kapsamalıdır
 • Tesbih “sübhanallah” gibi dil ile söylenen bir şey değildir
 • Eğer öyle olsaydı ayet “kavramazsınız” yerine “işitmezsiniz” diye biterdi

 

B. KURANİ “TESBİH” KAVRAMININ BAŞINA GELENLER

SORU – CEVAP

Tesbih emri: tüm varlığın ortak olduğu yasaya insanın bilinçli katılımı idi.

Nasıl oldu da boncuk çevirme ve Çin işi zikirmatik çürümesine dönüştü?

Zamanın anlam bozunmasına etkisi:

 • Anlam genişlemesi
 • Anlam daralması
 • Anlam karmaşası
 • Anlam daralması
 • Anlam kaybı
 • Anlam kayması: sahte anlam

Bozunma sürecini tersine çevirmek

 1. Kur’an’ın indiği zaman-zemin-ortama gidip yerinde sorgulamak: imkânsız
 2. Yazılı ilk kaynaklara gidip “ilk muhataplar ne anladı?” nın cevabını aramak: kuşkulu
 3. “Sebbih” emir fiilinin doğru anlamı için Kur’an ayetlerine başvurmak: İsra 44; ayr: Haşr; Saf 1; Cuma 1; Teğabun 1.
 4. Dil arkeolojisinden yola çıkarak bu soruyu cevaplamak

 

 1. “S-B-H” FİİLİNİN KÖK ANLAMINI BULMAK İÇİN DİL ARKEOLOJİSİ

Arap dilinde “kalb/anagram” özelliği olan kelimeler gurubu

ن-ه-ر / ر-ه-ن

ك-ت-ب / ب-ت-ك

ح-ب-س / س-ب-ح

Kur’an’da asli anlam: “ve kullun fi felekin yesbehun” (Enbiya 33)

“Sebbaha-yusebbihu” gibi fiiller “lillahi” ile birlikte geldiği her yerde anlam şudur:

“(GÖKTE VE YERDE OLAN HER ŞEY) ALLAH ADINA HAREKET EDERLER”

SORU: Allah adına hareket etmek ne demek?

CEVAP: “Yaratıcının koyduğu oluş-bozuluş, hareket ve değişim yasalarına uyarlar” demek

 

II- “RABBİNİN İSMİNİ TESBİH ET” EMRİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?

A. ŞU AYETLERİN IŞIĞI OLMADAN BU SORUNUN CEVABI GÖRÜLMEZ

 • Haşr1, Saf1, Cuma1, Teğabun1

 

B. “SUBHANEK” VE “SUBHANEHU”LAR NE DER?

 • “La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin (Enbiya 87)

Zımnen: yasa koyucu sensin, yasayı ihlal etmekle kendine zulmeden de ben oldum

 • Yunus 68

Zımnen: “Dediler ki: Allah oğul edindi… Allah’ın oğul edinmesi hareket ve değişim yasasına aykırı”

 • Ve yecalune lillahiilbenati sübhaneh Nahl 57

Zımnen: Allah harem edindi dediler… Bu hareket ve değişim yasalarına aykırı.

C. “ANLAMIYORSUNUZ” YANİ: “ANLAMAK İÇİN ÇABALAMIYORSUNUZ”

Haydi, anlamak için çaba gösterelim (tefakkuh)

 • Cansızların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim; Matematik, fizik, kimya
 • Bitkilerin çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim; Botanik
 • Hayvanların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim; Biyoloji, zooloji
 • İnsanların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim; Felsefe, din, bilim, sanat. Tıp, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi, siyaset

 

Hepsinde bir mü’minin son sözü değişmez: SÜBHANALLAH

“SÜBHANALLAH”I BONCUK ÇEVİRMEK SANANLAR ÖMÜR BOYU TESBİHTEN MAHRUM KALANLARDIR”

III- TESBİHİN DOĞRU YOLDAN SAPIP BONCUĞA EVRİLİŞİ

“DİNSEL BONCUK”UN TARİHSEL SERÜVENİ

 • Allah Rasulü sayı taşı boncuğunu hiç bilmedi
 • Bu konuda bile bir hadis uydurmaya çalışmışlar ama uyduramamışlar
 • Sahabenin dinsel boncuğu yoktu
 • Boncuğu dinle buluşturan ilk din; Hinduizmdir
 • İşte Hindu tanrısı Şiva’nın kutsal ağacın meyvesinden yaptığı; “tesbih”

 

TESBİH UYDURMAK YETMEDİ, “TESBİH NAMAZI” DA UYDURDULAR

 • Fazla namaz göz çıkarmaz, ama din ve iman çıkarır yerine UD koyar.
 • Ruhban sınıfının tahakkümünü ortaya çıkarır
 • “Kıl tesbih namazını ye her haltı” ahlaksızlığını ortaya çıkarır

 

DERDİMİZ NE?

Derdimiz boncuk değil

Derdimiz: hakikat

Dersimiz: A’la Suresi, iniş sürecinde “tesbih” emrinin ilk geçtiği 1. Ayet

Amacımız: Din ile din kültürünün birbirinden ayrılması

Neden önemli?

Şikayet ettiğin 1000 konudan 999’u döner dolaşır bu mevzuya dayanır

Ayrılmazsa ne olur?

Ruhban sınıfı sömürür, adet ibadet olur, hurafe din olur

 

“Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder”

Aliya


 SONUÇ

 • Kur’an’a göre “tesbih” emri: Varlığın anlam ve amacı üzerine düşünüp Allah’ın yüceliğini takdir etmekti
 • UD, Kur’ani tesbihin üzerini Budist boncuğuyla örttü, yani ‘küfretti’
 • Tesbih bir eylemdi, söyleme ve papağanca nakarata indirgendi
 • Yozlaşmanın geldiği nokta Çin işi “zikirmatik” çürümesi oldu
 • Bir çürümenin nirvanası: Zikirmatik

 

SÖZÜN ÖZÜ:

 • Yüce olan Rabbinin ismini tesbih et: Namazın secdesinde tesbih/tefekkür et: Ben niçin bu hareketi yaptım?
 • Toprağa bak tesbih/tefekkür et: Bir santim toprak kaç yüz yılda oluşur?
 • Toprağa bakıp tefekkür etmiyorsam, toprak hakkını bana haram eder
 • Göğe bakıp tefekkür etmiyorsam, soluduğum hava israftır, haramdır
 • Bunca bitki ve hayvana bakıp tefekkür etmiyorsam, bil ki hak yedim
 • Gerçek tesbih, anlamından bihaber şu kadar “sübhanallah” nakaratı değildir
 • Gerçek tesbih, varlıkların varoluş anlam ve amacı üzerine düşünmektir
 • Bunu bir defa yapmak, bir milyon kez söylemekten bir milyar efdaldir

 

Bir sonraki ders: 09.02.2020, saat 11.00, Akabe Vakfı Konferans Salonu.

Geçmiş dersleri :
youtube adresimiz;https://www.youtube.com/user/insanadair
web sitesi; http://mustafaislamoglu.com/konu/siretul-kuran-video-ve-ders-metinleri/video-galeri-ders-notlari-ve-metinleri-mp3/

#KuranınHayatYolculuğu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Yazılar

Cevap Yaz

*

*