Kur’an’ın Hayat Yolculuğu ”Zikir: Bir Farkındalık Çağrısı” konu başlıklı 25. Dersi Akabe Vakfı Konferans salonunda gerçekleşti.

25.Derste;

I- ZİKİR

Nüzul sürecinde geçtiği ilk ayet; Tekvir 27.
– “Vahiy ancak bir zikirdir” değil, “vahiy eşsiz bir zikirden ibarettir” demektir.Peki, neden?- Vahiy iradenizi hiçe sayan bir sultan fermanı değildir.

– Vahiy bir tehdit değildir, tekliftir

– Zaten sen de “polis/jandarma” değilsin (Ğaşiye 22)

– Sen (Allah’ın) vekili (oğlu, gölgesi vs) değilsin (En’am 66)

 

“Zikir” ne demektir? – Zikir: Hatırlama/hatırlatma; zakira: hafıza; zikrâ: anılar; müzekkerat: hayat hikayesi- Unutma ve hatırlama ilişkisi
– Unutmamak için hatırlama – unuttuktan sonra hatırlama

– Fıtrat – el-ma’ruf – el-münker ilişkisi

– Tezekkür – tedebbür – tefakkuh – taakkul: tefekkür ilişkisi

 

Hatırlayalım: Hatırlama Nörobiyolojisi- Kur’an der ki: İnsanı öğrenmek isteyen Kur’an’a değil insana baksın.- İnsan Kur’an’ından bir sayfa: HİPOKAMPÜS

Bellek/hafıza:

Kodlama ve kaydetme: veri işleme ve birleştirme
Depolama: kaydetme
Saklama
Geri çağırma: hatırlama

Hafıza çeşitleri: 

1.      Duyusal/anlık hafıza: çok kısa ve geçici/uçucudur

2.      Kısa süreli hafıza: dakikalık hafıza

3.      Uzun süreli hafıza:

– Ne kadar çok duyu o kadar kalıcı

– Tekrar ve hafıza (papağan modeli)

– Anlamadan belleyenler – anlamadıkça belleyemeyenler

 

Şahsi Tecrübe:

– Hafızama en çabuk girip hiç çıkmayan daha önce aradığım bir soruya bulduğum cevaplar oldu.

– Organların da hafızası olduğunu valiz ve çantalarımı unutunca öğrendim.

Hafıza

Bilgi: Temiz bilgi

İlgi: Odaklanma/dikkat/yoğunlaşma

Algı: Açık ve seçici algılar

 

SONUÇ

Zikir nedir?

Farkındalıktır
Bilinçliliktir (papağan ile insan farkı)
Anlamlılıktır (saçmalama hatırlama değildir)
Cahiliyye arabı atalarını zikrederdi: Mezara gidip ataları anmak (Tekasür 1-2)

II- KUR’AN’DA ZİKİR

Kur’an’ın/Vahyin Adı/Niteliği Olarak Zikir:(Hicr 9), Kur’an “zikr”i ad edinmekle şunu der:
Benim yeni bir şey söyleme iddiam yoktur
Yöntemim fıtrat ve insanlık hafızasında olanları hatırlatma yönemidir
Amacım unutkan insanoğlunda bir farkındalık uyandırmaktır
Benim sırtımdan hakikat despotluğu yapanlara prim vermeyin
Kur’an’a Göre “Allah’ı Zikir (Zikrullah) Nedir?
–          Ahzab 21: Bu ayet beş yüzlük boncuk çevirenlere mi hitap ediyor?

–          Günde beş bin kez Allah diyenlere mi?

–          Örnek olan Allah Rasulü hiç “sufi zikri/mantrası” çekmiş mi?

–          Arkadaşları, halifeler, ikinci, üçüncü nesil hiç bilir mi?

Cevap: Koca bir hayır

Sonuç: Kur’an’a göre ZİKRULLAH: “Allah bilinci”dir.

İşte bu nedenle: “Onlar ayakta, otururken ve yatarken ALLAH’I ZİKREDERLER” (3:191)

Kur’an’a Göre “Zikir Ehli” Kimdir?
– Belli kelimeleri mantra edinip boncuk çeviren değildir

– İlm-i ledün isimli safsatayı bildiğini iddia eden değildir

– Şehvet odasının adını “sır odası” koyup filim çeviren değildir

– “Zikir ehli” zanna değil, delile dayalı bilgiye dayanandır (inezzanne..)

– Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayandır (ve la takfu ma..)

– Bilgisi arttıkça kibri değil sorumluluğu/tevazuu artandır (innema yahşallahe..)

Kibir nedir? Gerçeğe boyun eğmeyip burnu havaya dikmektir.
Tevazu nedir? Gerçek anlatılınca önyargıyı kırıp boyun eğmektir.
Bir Zikir/Farkındalık Olarak “Salat”
o    Allah’tan başkasına kul olmayacağım: Dört temel hareket üzerinden tevhid bilinci.

o    Salatın kötülüklerden uzaklaştırma işlevinin. (Özeleştiri)

o    Yetim-aç-muhtaca “DESTEK” yoksa, yazık olmuş bir ritüel ve ayindir o.

 

Zikir “Siz Beni Zikrederseniz Ben de Sizi Zikrederim” Ayetinde Tanımlanmıştır:
Şinasi 5000 kez Allah derse, Allah da beş bin kez Şinasi der mi?

Özet: Siz Allah’ı ajandanızın başına yazarsanız Allah da…

 

III. ZİKRİ ÇALIP YERİNE SAHTESİNİ KOYMAK

İslam Toplumundan Hafızanın Çalınışı:
– Hatırlatan Kur’an gitti, yerine seslendirilen Mushaf kondu

– Zikrullah “Allah bilinci” idi, yerini “hu çekme” aldı- Namaz “muhasebe” idi, “kıl namazı ye her haltı” anlayışına kurban oldu

– “Zikir ehli” bilginler idi, aklı kiraya veren sürüler oldu

* Allah Rasulü hiç hu çekmemiştir ama elçilik hayatı zikirsiz geçmemiştir!

Kur’ani Zikrin Yerini Hint Ayininin AlmasıKısa bir tarihçe: Kur’an’ın indiği dünya mistik radyasyona maruz kalmış bir dünya- Tüm dinler mistik batıniliğin ve ezoterizmin hakimiyeti altında- Sorgulama, eleştirme, akletme, açıklık, netlik, doğrudan kulluk yok
Yerine: Körü körüne itaat, aklı kiraya verme, gizem, kapalılık, batınilik, şirk var

– Hıristiyan azizler don değiştirerek birer Müslüman veliye dönüşüyorlar. (Ebu Haşim es-Sufi, Rabiatu’l-Adeviye örnekleri)

– İlerleyen dönemde Hint guruları aynısı oluyor (Ebu Ali es-Sindi ve Bayezid)

– Bağdat’ın inşası ve Hint kültürü şoku: ve boncuk Bağdat’ta.

* Tespih “boncuk”, zikir de “mantra” ise, kimse Hindularla yarışamaz.!

Budist Ayininin Müslüman Kültürünü İstilası
Meditasyon: Bir tür içsel spor, öz telkin veya kontrol,

A-) Farkındalık meditasyonları: Tefekkür, düşünce, derin düşünce (tedebbür)

Yoga, rabıta vb
Terapi
Namaz
B-) Farkındalıkla ilgisiz meditasyon:

1- Transandantal meditasyon:

·         Beatles’ın White (beyaz) albümünü yazarken yaptığı.

·         Bir mantranın / kelimenin / sesin (anlamsız da olabilir) tekrarı.

·         Amaç; mevcut düşünce bariyerini aşmak ve zihni boşaltmak.

2- Dinamik meditasyon:

·         Çılgınca delirmiş gibi ritmik hareket yaparak zincirlerinden boşalmak.

·         Rajneeshpuram tarikatı örn.

Satipatthana meditasyonu:

·         Buda’nın incir agacı altında alıştırmaları ve bulduğu özgün teknik:

·         Satipatthana (dikkati içte tutmak), Hindu meditasyonu Rudraksa yerine sekiz aşamalı içsel yolculuk (farkındalık meditasyonu

·         Tasavvuf “seyr-i süluk” adıyla taşınan şeyin ta kendisi. Buda bu yöntemle amacı her an kendilik bilinci içinde olmak, yani zihni eğitmekti.

* Aslında zihnin eline bir şey uzatıp elindeki tehlikeli şeyi atmasını sağlamak.

·         Bu meditasyon Budist keşişlere hastı. Fakat bir keşiş bunu İngiliz işgaline karşı bir pasif direniş aracı olarak kullandı.Bu sayede meditasyon Batı’ya ve tüm dünyaya yayıldı.

·         John Kabat isimli bir doktor sayesinde ABD hastanelerine girdi Ve üniversitelerde stres, kaygı ve depresyona iyi geldiğine dair araştırma furyası ABD’de yapılan 8000 bilimsel çalışmanın sadece 47’sinin sonuçları güvenilir çıktı.

·         Yeme, uyku, kilo alma ve madde kullanımı alışkanlıklarını değiştirdiğine dair ikna edici bir veri bulunamadı. Fakat acı eşiğini yükselttiğine dair bulguları rastlandı

 

Toplumsal Amnezi: Toplumsal hafıza kaybı.

·         “Firavun kavmini aptallaştırdı ve ona itaat ettiler” (Zuhruf 54)

 

Zikir Bahsinde Sonuç:
Kur’an zikirdir; Kur’an hatırlamaktır
Allah’ı zikretmek; hayatı hesabı verilebilir yaşamaktır
Zikir ehli periyodik ayin müdavimleri değil, doğru bilgiyi arayanlardır
Müslümanların zikri çalınmış, yerine sahtesi konulmuştur
Zikir katilleri, kendilerini “ehl-i zikir” olarak pazarlıyorlar

* “BEN HEP SENİNLEYDİM, YA SEN KİMİNLEYDİN?”

 

IV- “ALLAH DİLEMESEYDİ SİZ DİLEYEMEZDİNİZ” NE DEMEK?

·         Bağlamından koparılmış bir ayet ayet değil cinayettir. Şeytanın dini kadercilerin istismar ve tahrif ettiği ayet: Tekvir 29

·         Aynı tahrifin yapıldığı bir başka pasaj: İnsan 29-30

 

Ders sonunda ise; uydurulmuş dinden örnekler, iyi haber, Anadolu irfanı, benim kahramanlarım, tavsiye kitap ve sinema filmi görseline yer verildi.

Bir sonraki ders: 26.01.2020, saat 11.00, Akabe Vakfı Konferans Salonu.

Geçmiş dersleri :
youtube adresimiz;https://www.youtube.com/user/insanadair
web sitesi; http://mustafaislamoglu.com/konu/siretul-kuran-video-ve-ders-metinleri/video-galeri-ders-notlari-ve-metinleri-mp3/ izleyebilirsiniz.

 

#KuranınHayatYolculuğu

 

Benzer Yazılar

Cevap Yaz

*

*