Akabe Vakfı Kurban Komisyonu
...

 

Vakfımız, kuruluş gayesini gerçekleştirmek için, her türlü dini, sosyal ve kültürel faaliyetleri yapmakla birlikte yardım çalışmalarından, öğrenci burslarına kadar çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.Vakfımızın faaliyet alanlarından biri de kurban organizasyonudur. Bunun için oluşturulan kurban komisyonu aşağıdaki hedefler çerçevesinde çalışmalar yapmaktadır.

Komisyon çalışmaları amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Toplumsal değerlerimizden biri olan kurban ibadetinin vakıf gönüllülerimize öğretilmesi sevdirilmesi,
 2. Vakıf insan olmayı hedefleyen gönüllülerimizin bu hedeflerini gerçekleştirmeye aracılık etmek,
 3. Sosyal bir faaliyeti birlikte yaparak iş yapabilme becerisinin geliştirilmesi ve aidiyet bilincinin kazandırılması,
 4. Kesimin dini vecibelere en uygun şekilde gerçekleştirilmesi, yaşanan sıkıntıların giderilmesi, daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda kurban kesiminin gerçekleştirilmesi,
 5. Vakfımıza maddi bir katkı sağlanması,

Kurban Komisyonu 7 Kişilik Yönetim Kurulu ile 17 kişilik Yürütme Kurulundan oluşmaktadır. Yürütme Kurulu Kesim, Deri, Kurban Satış, Hisse Organizasyonu, Sekretarya ve Muhasebe, Lojistik, Reklam ve Matbaa Birimlerinden oluşmaktadır.

A-Kurban Kesim Çalışması

Kurban Komisyonumuzun kesim çalışmaları uzun yıllardan beri süregelmekte ve yılların tecrübesine sahip bulunmaktadır. Son yıllarda kesimlerin modern ve sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için, belediyelerle koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar neticesinde; kurban kesimi modern kesim tesislerinde sağlıklı bir ortama kavuşturulmuştur.

Organizasyonumuz, yıllardır yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ve diğer illerdeki mezbahalarda görev alan birçok uzman kasap ekipleri ile çalışma fırsatı bulmuştur. Bu ekiplerin içinden seçilen kasaplarla sözleşme yaparak kesimde acemi kasaplardan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmıştır.

Kurban Bayramının birinci günü başarılı ve sorunsuz bir kurban kesiminin gerçekleştirilmesi kurban öncesinde yapılan hazırlıkların tam ve eksiksiz olmasına bağlıdır. Bu nedenle organizasyonumuz kesim öncesi hazırlıklara büyük önem vermektedir.

Organizasyonumuz kesimişini usta kasaplara yaptırırken, kesim dışındaki organizasyon işlerini gönüllü çalışmayı benimsemiş, infak ahlakına sahip, emeğini vakfeden gönüllüleri ile yürütmektedir.

Vakfımız geçmiş yıllarda birçok ilçe belediyesine ait kurban kesim tesisini ve büyükşehir belediyesine ait çok sayıda mobil kurban kesim ünitesini büyük bir başarıyla işletmiştir.

Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı kurban organizasyonu yaptığı başarılı çalışmalar ile halkımızın ve belediyelerin takdirini kazanmıştır.

B-Hisse Organizasyonu

Kurbanın sahibi tarafından kesilmesi veya başında bulunması en ideali olmasına rağmen İstanbul şartları herkesin kurbanını kendisinin kesmesine veya başında bulunmasına imkân vermemektedir. Kendilerine ortak bulmakta zorluk çeken, bayramda görev başında olan veya çeşitli nedenlerle kurban alanına gidemeyecek durumda olanlara yardımcı olmak amacıyla vakfımızın başlattığı paket teslim hisse organizasyonu büyükşehir şartlarının doğurduğu önemli bir boşluğu doldurmakta.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan vakfımız kurban hisse hizmeti vermeye başlamıştır. Kurban hisse organizasyonunda kurbanlıklarımız, kurban vasıflarına uygun hayvanlardan seçilir. Kayıt yaptıran hissedarların vekâletleri alınır ve yedişerli gruplar oluşturulur ve bayramın 1. günü İslami kurallara uygun olarak kesilir. Temiz ve modern mezbahanelerde kesim işlemi tamamladıktan sonra kurbanlıkların karkasları soğuk hava depolarında dinlendirilir. Daha sonra soğuyan etler işlenerek 2-3 kilogramlık parçalar halinde hisselere ayrılır ve paketlenir. Paketlenen kurban etleri bayramın ikinci günü hisse sahiplerine teslim edilir.

C-Deri Bağışı

Vakfımız Kurbanlık hayvanların derilerini vakıf olarak görmektedir.

Çünkü;

 • Allah için kesilen kurbanın bir parçası olan deri de, Allah yolunda vakfedilmelidir.
 • Emanettir; Allah’a kurban olma saadetine erişmiş bir canın, meşru yerlerde kullanılması şartı ile üzerimize emanettir.
 • İmtihandır; bu emanetin gereğini yerine getirmek ahlaki bir olgunluktur. İnananın salih amel ecrine kavuşmasıdır.
 • Destektir; insana yapılan yatırımlara ve insani faaliyetlere maddi destektir.
 • Sadakattir; bu hayrı ihmal etmek, insanın kendi değerlerine ters düşmesidir.

Bu nedenle vakfımız deri bağışı yapmak isteyenlere yönelik deri kabul hizmeti yürütmektedir. Kurban kesim tesislerinde deri bağışı için ekipler oluşturmakta, kendisi kurban derisini getirip teslim edemeyeler için araç tahsis ederek kurban derisini yerinden bağış olarak almaktadır.

D-Gönüllü Bir Vakıf Faaliyeti Olarak Kurban:

Kurban çalışmalarına katılan vakıf gönüllüleri bu çalışmadan birçok kazanım elde ederler. Kurban bayramı gibi önemli bir günde ve kurban kesmek gibi zor bir işte insanların severek çalışmalara katılması manevi bir haz aldıklarını ve yaptıkları işten huzur duyduklarını gösterir. Kurban çalışmalarına katılanların bu çalışmalardan elde ettikleri bazı faydalar şöyle sıralanabilir;

 • Fedakârlık duygusunun gelişmesi,
 • Birlikte iş yapabilme becerisi kazanılması,

a-    Fedakârlık duygusunun gelişmesi:

Bencilliğin, bireyselliğin ve umursamazlığın hızla yaygınlaştığı günümüzde insan olmanın farkına varmanın en belirgin örneklerinden birisinin de fedakârlık yapmak olduğunun insanımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza kazandırılmasının ne kadar büyük bir kazanç olduğunda şüphe yoktur. Bu çalışma ile İnsanları tartışmasız ve üzerinde şüphe olmayan bir fedakârlığa davet etmiş oluyoruz. Bu davete icabet ederek bu sınavı başarıyla verenler vakfın diğer faaliyetlerine de farklı bir gözle ve daha anlamlı olarak bakmaya başlıyorlar.

b-    Birlikte iş yapabilme becerisinin kazanılması,

İslam, hayatın içinde şekillenmiş ve hayatın sorunlarına bir çözüm olarak gönderilmiş bir dindir. İslami konular kitaplar arasında kaldığı sürece hayatın sorunlarına çözüm üretemez ve bir gelişme de sağlanamaz. İslam’ın bütün zorluklarına rağmen hayata taşınması ve hayata tatbik edilmesi gerekir. Böylece ortak bir iş yapılmış olur ve insanların zaafları, kabiliyetleri, huyları görülür. Buralarda tanınan insanlar bu özellikleri doğrultusunda değerlendirilebilir. Kurban çalışmalarının bu çalışmalara katılanlara iş yapma konusunda çok çeşitli faydalar sağladığına birçok kez şahit olmuşuzdur. Bu çalışmalara toplumun değişik katmanlarından değişik statüde bulunan insanların katıldığını düşünecek olursak, toplumun katmanları arasında nasıl bir kaynaşmaya vesile olduğunu da anlamış oluruz. Bu çalışmaya katılan insanlar farklı insanlarla tanışma ve çalışma fırsatını bulmaktadır. Bu ise iş yapma konusunda hiç de küçümsenemeyecek bir hayat tecrübesidir.

Yorumlar
Hiç yorum eklenmemiş. Tıkla ! İlk ekleyen sen ol ...
İlgili Başlıklar
 
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakitleri
Bizi Facebook'ta Bulun
          
Akabe Eğitim ve Kültür Vakfı
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net